Plac Grodnicki

Klient: FBA

Ze Szczecinem mamy wiele wspólnego. To właśnie tam powstało luminance studio! Obsłużyliśmy wiele kluczowych dla miasta inwestycji, np. Posejdon, Hanza Tower czy przebudowę słynnego Galaxy. Szczecin się zmienia i jest nam bardzo miło, że wciąż dokładamy małe cegiełki do tego urokliwego miasta.
Tym razem przedstawiamy koncepcję zabudowy wielofunkcyjnej przygotowana przez FBA , Federacyjne Biuro Architektoniczne, a dokładniej projektantów: Ryszarda Burbickiego, Marcina Jackowiaka oraz Adama Zwolińskiego dla PKS Szczecin.
BPN Tower Szczecin

Nowa dominanta miasta Szczecin

Podstawowymi przesłankami dla kształtowania formy projektowej zabudowy było uzupełnienie i domknięcie wnętrza urbanistycznego Placu Tobruckiego, odtworzenie historycznej przestrzeni publicznej zlokalizowanej na terenie Inwestycji oraz stworzenie nowej charakterystycznej dominanty w panoramie miasta.

BPN Tower Szczecin

Zabudowa historyczna otaczająca teren Inwestycji wykonana jest z charakterystycznej cegły i materiał ten został zastosowany jako główny materiał elewacyjny w zabudowie obrzeżnej stanowiącej podstawę budynku wysokościowego. Budynek wysokościowy składa się formalnie z dwóch kontrastujących materiałowo i kolorystycznie części o zróżnicowanej wysokości. Zielona przestrzeń publiczna na ostatnich kondygnacjach wyższej części budynku stanowi referencję do marki miasta Szczecina Floating Garden 2050 i stanowi niepowtarzalny element identyfikacyjny w postaci ogrodu wyniesionego wysoko ponad piękne widoki na otaczające miasto.

Poszanowanie zabudowy historycznej

BPN Tower Szczecin

Zabudowa wielofunkcyjna

Na terenie Inwestycji planuje się realizację zabudowy wielofunkcyjnej składającej się z części: BIUROWEJ, USŁUGOWO-HANDLOWEJ, HOTELOWEJ oraz MIESZKANIOWEJ. Funkcję hotelową zaprojektowano od strony północnej, wzdłuż ulicy Nowej, w formie wolnostojącego 5/6-kondygnacyjnego budynku połączonego nadziemnym łącznikiem z częścią biurową. Część hotelowa mogłaby być realizowana niezależnie od pozostałej części Inwestycji. Pomiędzy hotelem a częścią usługowo-mieszkalną zaprojektowano otwarty pasaż – przestrzeń publiczną nawiązującą do historycznego placu publicznego i stanowiącą połączenie ciągu ulicy Dworcowej z terenami nadwodnymi i terenem dworca PKP.

BPN Tower Szczecin

Szczegóły projektu

Client: FBA
Investor: PKS Szczecin Sp. z o.o.

Architects: Ryszard Burbicki, Marcin Jackowiak, Adam Zwoliński

3D Artist: Tomek Świerczyński